Betingelser og vilkår

Sist oppdatert: 01.08.2021

Denne erklæringen beskriver hvilke vilkår og retningslinjer som gjelder forkunder, brukere av våre nettsider, leverandører og samarbeidspartnere av Oppgavekortet.no AS.

Introduksjon

Velkommen til Oppgavekortets vilkår og betingelser. Dette gjelder vår nettside og programvare (Oppgavekortet.no), som eies og drives av Oppgavekortet AS. Vi refererer til dette nettstedet og applikasjonen i denne avtalen som «Tjenestene». Ved å besøke tjenestene og få tilgang til informasjonen, ressursene, tjenestene, produktene og verktøyene vi tilbyr, forstår du og godtar å overholde følgende vilkår og betingelser som angitt i denne policyen (heretter referert til som «Brukeravtale»).

Denne avtalen gjelder fra 01.08.2021

Vi forbeholder oss retten til å endre denne brukeravtalen fra tid til annen uten varsel. Du anerkjenner og godtar at det er ditt ansvar å gjennomgå denne brukeravtalen med jevne mellomrom for å gjøre deg kjent med eventuelle endringer. Din fortsatte bruk av tjenestene etter slike endringer vil utgjøre anerkjennelse og samtykke til de endrede vilkårene.

Vi har som mål å være i samsvar med WCAG-versjonen 2.0 (http://www.w3.org/TR/WCAG20/), til et AA-nivå.

Ansvarlig bruk og oppførsel

Ved å besøke tjenestene våre og få tilgang til informasjonen, ressursene, tjenestene, produktene og verktøyene vi tilbyr, enten direkte eller indirekte (heretter kalt «Ressurser»), godtar du å bruke disse ressursene bare til de formål som er ment som tillatt av (a) vilkårene i denne brukeravtalen, og (b) gjeldende lover, forskrifter og allment akseptert online praksis eller retningslinjer.

Du forstår at:
 1. For å få tilgang til ressursene våre, blir du bedt om å oppgi informasjon om deg selv (for eksempel identifikasjon, kontaktinformasjon, etc.) som en del av registreringsprosessen, eller som en del av nye funksjoner og oppdateringer i plattformen. Du samtykker i at all informasjon du oppgir alltid vil være nøyaktig, korrekt og oppdatert.
 2. Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til all påloggingsinformasjon som er knyttet til kontoen du bruker for å få tilgang til våre ressurser. Følgelig er du ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under ditt kontonavn.
 3. Det er strengt forbudt å få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) noen av ressursene våre på noen annen måte enn ved hjelp av de måtene vi tilbyr. Du samtykker spesifikt i å ikke få tilgang til (eller forsøke å få tilgang til) noen av våre ressurser på noen automatiserte, uetiske eller ukonvensjonelle måter.
 4. Det er strengt forbudt å delta i aktiviteter som forstyrrer eller forstyrrer ressursene våre, inkludert serverne og / eller nettverkene som ressursene våre ligger eller er koblet til.
 5. Du er ansvarlig for eventuelle konsekvenser, tap eller skader som vi direkte eller indirekte kan pådra oss eller lide på grunn av uautoriserte aktiviteter utført av deg, som forklart ovenfor, og kan pådra seg strafferettslig eller sivilrettslig ansvar.
 6. Vi kan tilby forskjellige åpne kommunikasjonsverktøy på tjenestene våre, for eksempel bloggkommentarer, blogginnlegg, offentlig chat, fora, oppslagstavler, nyhetsgrupper, produktvurderinger og anmeldelser, ulike sosiale medietjenester, etc. Du forstår at vi generelt ikke vil skjerme eller overvåke innholdet som er lagt ut av brukere av disse forskjellige kommunikasjonsverktøyene, noe som betyr at hvis du velger å bruke disse verktøyene til å sende inn hvilken som helst type innhold til våre tjenester, så er det ditt personlige ansvar å bruke disse verktøyene på en ansvarlig og etisk måte.
  Ved å legge ut informasjon eller på annen måte bruke åpne kommunikasjonsverktøy som nevnt, godtar du at du ikke vil laste opp, legge ut, dele eller på annen måte distribuere noe innhold som:
  1. Er ulovlig, truende, ærekrenkende, krenkende, trakasserende, nedverdigende, skremmende, falske, villedende, invasive, rasistiske, eller inneholder noen form for suggestivt, upassende eller eksplisitt språk;
  2. Krenker ethvert varemerke, patent, forretningshemmelighet, opphavsrett eller annen eiendomsrett til enhver part;
  3. Inneholder enhver form for uautorisert eller uoppfordret reklame;
  4. Etterligner enhver person eller enhet..
  Vi har rett til etter eget skjønn å fjerne alt innhold som vi mener etter vår vurdering ikke er i samsvar med denne brukeravtalen, sammen med innhold som vi mener ellers er støtende, skadelig, kritikkverdig, unøyaktig eller bryter med tredjeparts opphavsrett eller varemerker. Vi er ikke ansvarlige for forsinkelser eller feil i fjerningen av slikt innhold. Hvis du legger ut innhold som vi velger å fjerne, samtykker du herved til slik fjerning, og samtykker i å frafalle ethvert krav mot oss.
 7. Vi påtar oss ikke noe ansvar for innhold som er lagt ut av deg eller andre tredjepartsbrukere av tjenestene våre. Imidlertid blir alt innhold som er lagt ut av deg ved hjelp av åpne kommunikasjonsverktøy på tjenestene våre, hvis det ikke bryter med eller bryter med tredjeparts opphavsrett eller varemerke, konvensjon om internasjonalt salg av varer, vil gjelde for alle forhold knyttet til bruk av tjenestene og kjøp av produkter eller tjenester gjennom tjenestene.

Firmainformasjon

Oppgavekortet AS
Blåskjellveien 5
6507 Kristiansund
Møre og Romsdal
Telefon: 994 17 444
E-post:
Org. nr: 813 130 262

Support

Alle henvendelser blir normalt besvart innen 24 timer.

Kontakt support

Betingelser og vilkår

Fjernhjelp

Vennligst gjør en avtale med oss via post@oppgavekortet.no for å få fjernhjelp.

For å benytte fjernhjelp må du benytte en PC eller Mac.